Güneş, en büyük iradedir. Kişinin “öz burcu”nu temsil eder, yani birisi size burcunuzu sorduğunda siz aslında Güneş Burcu’nuzu söylersiniz.

Güneş Koç Burcu’nda (Mart 21 – Nisan 19)

Elementi: Ateş
Niteliği: Öncü Ruhlu
Yönetici Gezegeni: Mars, Plüton
Cinsiyeti: Eril
Haritadaki konumu: 1. Ev’in doğal burcu
Yücelim Yöneticisi: Güneş

Savaşçı ruhlu, temel ilkesi: “İstiyorum”

Koç, Zodyak’ın ilk evi ve burcudur dolayısıyla doğumu temsil eder. Astrolojide yaşamın başladığı ana denk geldiğinden, doğal olarak; canlılığı, hevesi, atılganlığı, çocuksuluğu ve “ben” olmayı temsil edecektir. Burada kişi sadece kendisinin bilincindedir. O, burçlar âleminin büyümeyen bebeğidir. Kendi ihtiyaçları her şeyden önce gelir. Koç, aynı zamanda bahar mevsimini başında doğduğundan yeni başlangıçların da somut örneğidir. Her zaman yeni fikirlerle doludur ve yeni başlangıçlar yaratmak için fırsat kollar. Bu nedenle birçok Koç insanı için kazanmak çok önemlidir, her zaman ilk ve en hızlı olmaya çalışır. Yani Koç, tam bir ateşleyicidir diyebilirim. Fakat başlattığı eylemi ileri götürmek adına aynı şeyi söyleyemeyiz.

Öncü ve ateş elementinden olan Koç Burcu, fikirlerini yüksek sesle söylemekten de hiç çekinmez. Sonradan pişman olabilir ama öfke anında gözü hiçbir şeyi görmez fakat üzerindeki masumiyet, saldırganlığını yumuşatacaktır. Aslında Koç Burcu’nda şeytanca fesatlığın zerresi bile yoktur ve yaşamı boyunca da böyle kalmaya çalışır. Sonsuza kadar sevdiği insanlara bütün kalbiyle inanmak ister. Kafasında kuşkular, biri çıkıp da kendisine iyi davranınca hemen yok olur.
Çevresinde dobra bir insan olarak tanınır çünkü içtenlik ve dürüstlük Koç Burcu’nun önde gelen özellikleridir. Ancak, bazıları dengesiz ve çocukça bir sorumsuzluk içinde olabilir. İnce hesaplar yapamaması nedeniyle, ustalıklı stratejik hileler yapmak Koç insanları için neredeyse imkânsızdır.

Her şeyi hemen ister. Hiçbir sabır veya dayanıklılık işareti göstermeden balıklama planlara girişebilir. Çoğu kez düşüncesizliği ile başkalarına zarar verir.
İlkel ve gözü pektir. Başka insanların tecrübelerini kullanmayı pek sevmeyen Koç insanı, genelde kendi bildiğini okur ve bu süreç içinde şaşırtıcı ve olağandışı algılayışlara, yöntemlere ve çözümlere varır. Olgun veya yaşlı çağında bile yeni kavrayışlar keşfedebilir. Dik başlı ve inatçı tutumuyla, dünyayı kendi görmek istediği biçimde yorumlar. Objektif görüşlerle ilgilenmez ve kendi bakış açısını izah etme gereğini pek duymaz.

Olgun bir kişi olmadığı için sorumsuz olabilir ama her başarısızlıktan veya yenilgiden sağ çıkar, tekrar güçlenir ve hücuma geçer. Tükenmeyen bir iyimserliğe, geniş bir inisiyatif yeteneğine, cüretkârlığa ve tasasız bir özgüvene sahiptir. Umursamaz bir bencilliği vardır. Yaşama karşı son derece kısa görüşlü bir yaklaşım sergileyebilir.

Aşkta Koç Burcu, her yerde olduğu gibi burada da ateşli, sabırsız, istekli ve aktiftir. Duygularını açıkça ifade eder, beraber olduğu kişiye sahip çıkar ve partnerinin yükünü seve seve taşımak ister. Kendi gibi partnerinin de ilişkiye heyecan ve sürpriz katmasını bekleyecektir.
Kariyer anlamında Koç, hiç kuskusuz seçtiği mesleğin veya kendi hesabına kurduğu işin en yüksek mevkiinde olacaktır. Çoğu, kendilerinden çok başkaları için servet yapar. Herkes kadar o da paradan hoşlanır, ancak övgü ve ünden biraz daha fazla haz alır.
Sağlık anlamında Koç Burçlarının en şanslı oldukları durum, metabolizmalarının son derece iyi çalışmasıdır. Bünyesinde yoğun bir enerji birikimi olduğu için, her şeyi çok çabuk yapmak ister ve hızlı hareket eder. Genellikle bu hız ve telaş, kilo almasına engel olur. Oldukça adaleli ve yağ oranı düşük bir vücut yapısına da sahiptir. Fakat yine de zaman zaman bedensel düzeltmelere ihtiyaç duyabilir. Aceleciliği, diyet ve egzersizlerin sonucunu almakta onu zorlar.

Koç Burcu kafa bölgesini yönetir ve bu burçta doğan kişiler de dolayısıyla baş ağrıları sık sık görülebilir. Enerjik ve atılgan olduklarından uzun süre dinlenmeden çalışırlarsa yatağa düşme tehlikesi geçirebilirler. Tabii ki yatağa bağlanmaktan nefret eden Koç’lar yatmayı da reddedecektir. Allahtan fiziksel yapıları, sağlam olduğundan çabuk iyileşmelerinde etken olur. Bol meyve ve sebze yemeleri faydalı olacaktır.

1. Dekan (21 Mart- 31 Mart)
Tam bir Koç Burcu. Burada Mars hâkimiyeti baskındır. Koç Burcu’nun ilk on gününde dünyaya gelen kişiler, savaşçı, kolay kolay yılmayan, yerinde duramayan, atılgan ve cesur kişilerdir. Kendilerini etraflarındakilere kanıtlayabilmek ve beğenilmek için uğraşırlar

2. Dekan (1 Nisan- 10 Nisan)
Koç özellikleri Aslan’ın gururu ile birleşmeye başlar, burada Mars kadar Güneş de egemendir.
Doğum günleri ikinci on güne denk gelen bu dekandaki Koçlar, kararlı ve planlı bir tutum sergilerler. İnsanları rahatlıkla örgütleyebilirler. Bir Aslan gibi sağlam bir iradeye ve fiziksel güce sahiptirler. Maceradan ve heyecandan çok hoşlanırlar. Kendilerini tıpkı masallardaki “Aslan Kral” gibi ormanın tek hâkimi sanıp, herkesten üstün olduklarına inanırlar.

3. Dekan (11 Nisan- 20 Nisan)
Koç özellikleri Yay’ın filozofluğu ile değişime uğrar. Mars kadar Jüpiter de söz sahibi olur. Üçüncü on günlük parçada doğanlar kendilerini kültür ve entelektüel açıdan doyurmaya çalışırlar. Her türlü yeni bilgiye açıktırlar. Sosyal çalışmalarla ilgilendiklerinden diğer Koçlar’a göre daha az kendini beğenmiştirler.

Karmik Astrolojiye Göre Koç Burcu (Güneş Koç’ta)
Koç Burcu’nun enerjisi boldur. Bu mükâfat dışsal olmaktan çok, içseldir. Çünkü tehlike ile karşılaşınca diğerlerine yardım etme güdüsü otomatik olarak sonsuz enerji kaynağına erişir ve ruh bu kaynakla devamlı bir bağlantı içinde olur. Bu mükâfatın sorumluluğu bu enerjiği hiçbir zaman başkalarına veya kendine (agresif davranışlarla) zarar vermek için kullanmamaktır. Bu enerji birikip içinizde agresif enerjiye dönüşüyorsa bu hayatta onu sağlıklı yollara aktarmak için öğrenmemiz gereken dersler olacaktır.

Astrolog Aylin Göçmen