1. Ev (Yükselen ASC) konuları: 1. Ev, doğduğunuz esnada ufuk üzerindeki yükselen burçtur.

1. Ev nasıl göründüğümüz, kişiliğimiz ile ilgilidir. Karşılaştığımız durumlar ve diğerlerine karşı tutumlarımızdır. Kısaca bu ev, kişiliğimizi ve dışarıdan ilgimizi çeken her şeyi yönetmektedir.

2. Ev konuları: 2. Ev, 1. Ev aracılığı ile ortaya koyduğumuz kişisel ve değişmeyen niteliklerimiz, güdülerimiz ve tepkilerimiz ile ilgilidir. Bu nesneleri nasıl tuttuğumuz veya onlara nasıl “sahip” olduğumuzla ilgilidir (sahiplenme, maddi mallar, para ve benzeri).

3. Ev konuları: 3 Ev, keşifler, incelemeler, her türde istekler ve araştırmalar ile ilgilidir. Ayrıca bağlantıları, iletişimi, kabloları, kısaca vücudumuz, aklımız, sesimiz, yazılarımız, sahip olduğumuz her şey aracılığı ile elde ettiklerimizi de yönetmektedir. Bu evde yaşamımızdaki sınırları ve mevcut zamanda üzerinde çalıştıklarımızı arar ve keşfederiz.

3. Ev aynı zamanda kısa seyahatleri ve kardeşlikleri de etkilemektedir. Ayrıca ilk eğitim yıllarımızı da anlatır. 

4. Ev konuları: 4. Ev; kök saldığımız, sınırları bulduğumuz ve genelde kendimizi güvende hissettiğimiz yerdir. 3. Ev’de aradıklarımızın sonudur. Bu evde buluruz veya araştırmalarımıza son veririz, yerleşiriz ve durumun geneline hakim oluruz. Bu ev çalışabileceğimiz, dinlenebileceğimiz ve tecrübe edinebileceğimiz yerimizdir. En özel alanımızdır çünkü dışarıya pek gösterilmez ve atalarımızdan karmik olarak getirdiklerimizi anlatır.

5 Ev konuları: 5 Ev; uyanma, hisler (hareket etme) ve ifadeler (vurgulama) ile ilgilidir. Burada kendi tecrübelerimizin farkına varırız ve onlara sahip çıkarız, çünkü biliyoruz ki daha önceden tecrübelerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor.

Her türde ifade ve vurgular bu ev ile bağlantılı olduğu gibi çocuklar, hayvanlar, yaratıcılığımız, hobilerimiz ve aşk hayatımız da 5. Ev’le anlatılır.

6. Ev konuları: 6 Ev; tecrübelerimizden anladığımız iyi ve sağlıklının saklanması ve korunması ile ilgilidir. Burada kendimize, tecrübelerimize, sağlımıza ve beslenmemize önem vermeye başlarız. Tecrübelerimizi analiz edebiliriz ve sağlığımızla ilgili aksiyonlar alırız.


7. Ev konuları: 7. Ev, ortaklıkların, ilişkilerin, sosyal hayatın, bizi bizden alıp diğer insanların dikkatini çekmemizi sağlayan her şey ve toplum evidir. Bunun içerisinde ruhsal uyanma ve sadece kendimiz olmadığımızın keşfedilmesi de bulunmaktadır.

Bu evde ilk defa kişisel ihtiyaçlarımıza (ve diğerlerinin ihtiyaçlarına) kulak vermeye başlarız. Neler olup bittiğini görebiliriz; bundan dolayı da evlilik, yoga veya birleşme bu evin konuları içinde yer alır.

Ayrıca burası açık düşmanlıklar evidir. Barışmalar ve ayrılmalar da bu evin konuları içinde yer alır.

8. Ev konuları: 8. Ev, genelde ölüm ve yeniden doğum evidir ve artık ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz parçalarımızdan kurtulmamız ile ilgilidir. Bundan dolayı da bu ev ayrıca başlangıçlar, daha bütünsel durumlar ve her şeyin kalbine inme ile de ilgilidir. 8. Ev’in duyarlılığı iş bağlantıları için çok iyidir, çünkü gerçeği veya konunun özünü ortaya çıkarır. Aynı zamanda hem sağlığımızla ilgili bilgiler verir hem de “bizim” kaynaklarımızı, ortaklık kaynaklarını, ortak kazançları, müşterek değerleri ve mirasları anlatır.

9. Ev konuları: 9. Ev; uzun seyahatler (en uzun seyahat) ve inanç ya da felsefeyle ilgilidir. 8. Ev’de meydana gelen saflıklardan arta kalandır – tüm deneyim döngüsünün tohumu veya temelidir.

Temel fikirler, felsefe ve her şeyin kalbi buraya aittir. Aynı zamanda uzak çevreyi de anlatır. Tanımadığımız çevre ilişkileri, eş akrabalarını ve yüksek eğitimi anlatır.

Genel olarak 3-9 ekseni fikir ve iletişim eksenidir.


10. Ev konuları: 10 Ev genel anlamda, pratik vizyon ve geleceği görebilme gücünü anlatır. Burada gerçek olanı net bir şekilde görebiliriz. Ün ve kariyer de genelde bu ev ile ilgilidir, Çünkü açık şekilde görebildiğimiz alanlar genelde yaşam için seçtiğimiz alanlardır. Özetlemek gerekirse bu ev gerçek vizyonumuzu ve çalışma hayatımızı anlatan evdir. Varsa; başarı, zirve, doruk ve üst statüde olan insanları anlatır.

11. Ev konuları: 11. Ev, çalışmak için vizyonlarımızı ve hayallerimizi ortaya koymamız ile ilgilidir. Burada neler gördüğümüzü asla unutmamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek açısından çok çalışmak için yemin ederiz. Burası aynı zamanda arkadaşların (kanka olmayan) ve toplumun evidir (sosyal kalabalık, tanımadığımız çevre).

12. Ev konuları: Bu ev genel olarak hayallerimizi gerçekleştirmek ve bunları etrafımızdaki dünyada göstermek için yaptığımız her şey ile ilgilidir. Ne yapmak istediğimizi, bizim için gerçekten önemli olanı gerçekleştirmemizi kapsamaktadır.

Günlük aktivitelerin dışına çıkan, bilinçdışıyla da alakalı, dışarı çok rahat ifade edemediğimiz, dışsal ve kontrol edilemeyen şeyleri de ifade eder. Fark edilemeyen entrikalar da bu alandadır.

Aynı zamanda, hapishaneler, kurumlar, ihanetler, yarım kalan işler, bilinçdışı, dışsal etkiler, kontrol edemediğimiz alanlar, arka plan işler, varsa gizli rahatsızlıklar ve düşmanlar, bir önceki yaşam etkileri vs ile bağlantılıdır.