Güneş, en büyük iradedir. Kişinin “öz burcu”nu temsil eder, yani birisi size burcunuzu sorduğunda siz aslında Güneş Burcu’nuzu söylersiniz.

Güneş Yengeç Burcu’nda (Haziran 23– Temmuz 22)

Elementi: Su

Niteliği: Öncü Ruhlu

Yönetici Gezegeni: Ay

Cinsiyeti: Dişi

Haritadaki konumu: 4. Ev’in doğal burcu

Yücelim Yöneticisi: Jüpiter, Neptün

Geçmişte yaşayan ruh, temel ilkesi: “Hissediyorum”

Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik geldiği zaman Kuzey yarıkürede yaz mevsimi başlar ve doğa yeni bir gelişim dönemine girmiş olur. Tohumu atılan ve köklenen her şey bu dönemde genişlemeye başlar. Bazı canlılar hala annelerini bırakamasa da artık dış dünyaya açılmaya başlar. Yükselen ısı yüzünden insanlar üzerinde rehavet olmaya başlar.

Yengeç’in gelip geçici huyları Ay’a göre ayarlanmıştır. Yengeç, Yükselen, Alçalan tüm dalgalanmalara karşın, hep aynı insan olarak kalır. Dikkat çekmeye çalışmazlar fakat Yengeçlerde anlaşılmaz bir göze çarpma yeteneği vardır.

Karamsarlık hiç yakasını bırakmaz her zaman güzelim tatlı hayalleri bozmak için tetiktedir. Yengeç’in gözyaşları hiçbir zaman timsahın gözyaşlarına benzemez. O’nun hassas kalbi derin ırmaklarından taşar. Sert bir bakışınızla veya sesinizin hırçın tonuyla o’nun hassas duygularını yaralayabilirsiniz. Acımasızlık, gözlerinin yaşlarla dolmasına, ya da tümüyle içine kapanmasına neden olabilir. Kırıldığı zaman bunu anlamanız kolay olmaz, çünkü sitemli bir sessizliğe bürünür ve duygularını yansıtmaya yanaşmaz.

Bir âşık olarak Yengeç -kim tersini bekleyebilirdi?- duygulu, arzulu ve oldukça tutkuludur. Her eşte ideal hayat arkadaşını arar, ama tabii ki hayal kırıklıklarından kurtulamaz ve bunları daha sonra güçlükle unutabilir. Bu nedenle, kusursuz eş arayışından vazgeçmelidir.

Yengeç insanı dişil kutupsallığı sahip olduğundan dışarıdan gelen etkilere göre davranan, istediğini aramak yerine kendine göre çeken manyetizmaya sahiptir. Duyarlı, iyi kalpli, sevimli, hayal gücü kuvvetli, analık ve babalık içgüdüsü gelişmiş, koruyucu, vatansever, amacından şaşmayan, becerikli, yuvaya bağlı bir karakter gösterir. Yönetici gezegeni Ay, çok güçlü manyetik enerji yayar ve kuvvetli etkiler oluşturur. Büyük okyanusların sularını kabartan ve alçaltan gelgit olayları gücünün kanıtıdır.

Tabiat olarak Yengeç, Su elementinden Balık ve Akrep ile uyumludur ama en çok Öncü Burçlardan Koç ve Terazi’yi çekici bulur. Zıt burcu Oğlak ile de kendini tamamlar. (Bu listede olmayan bir burca aşık olunması kişinin natal haritasındaki yerleşimlerle ilgilidir yani ortada olumsuz bir durum yoktur J

Kariyer ve finans anlamında Yengeç, genelde pasif olan ve her şeyin sonunu bekleyen bir yapıya sahiptir. İş dünyasında hırslı olduğu söylenemez. Bozuk parayı bile doyum sağlayıcı bir şey olarak görmek, güvenlik ihtiyacından kaynaklanır. Nadiren yaptığı dikkat çekici bir hareket insanı şaşırtır, o kendini arka planda tutarak sessiz ve derinden çalışmayı tercih eder.

Yapısından dolayı Yengeç bir şeye ulaşmak için geceyi beklemez. Ama verdiği kararlar önceden sezilemez. Önceden çok iyi hesapladığı caydırıcı hareketlerin fikrini değiştirmesine izin vermez. Bütün Yengeçler özel yaşamlarında olduğu kadar, mesleki yaşamlarında da çok kaygılıdırlar. Biraz daha soğukkanlılık onlar için hiç de fena olmaz, çünkü kadim astrologların dediği gibi: Yeni pişen yemek, soğumadan yenmez.

Sağlığa gelince: Bir kenarda ne kadar parası olursa olsun bir Yengeç kendini asla emniyette hissetmez ya da ne kadar sevilirse sevilsin daha fazlasını beklemekten de kendini geri alamaz; bu durum psikolojik anlamda onu yoracaktır. Ama yine de bir Yengeç’in duyguları, vücutlarından daha güçlü olabilir. Üzüntü ve korku onu hasta eder, neşe iyileştirir. Vücutlarının en hassas bölgesi, dizler, böbrekler, idrar kesesi ve deridir. Baş ve yüz, mide ve sindirim sistemi de hassas bölgeleri arasındadır. Yengeçlere göre nedense yiyecek de, güvenliği simgeler. Gerçekten yesin ya da yemesin, mutfak yiyecekle dolup taştığı zaman, Yengeç kendini daha çok güvende hisseder. Onun için adeta yiyecek israfı büyük bir suçtur.

1. Dekan (21 Haziran- 30 Haziran)
Duygusallığı ifade eden yönetici Ay’ın etkisi altında olan Yengeçler çok hassastırlar. Yengeç Burcu’nun ilk günlerinde doğan bu kişilerin, çok duygusal bir yapıları vardır. Aile hayatına diğer Yengeçlerden daha fazla önem verirler ve özen gösterirler. Duyguları değişkendir. Geçmişe, anılarına ve onlara ait eşyalara çok bağlıdırlar. Arkadaş canlısı, yaratıcı, sezgisel bir yaratıcılığa sahip, kişisel çekiciliği olan özellikler gösterirler. Venüs’ün getirdiği çekicilik, burcun esnek su elementiyle bir araya geldiğinde keyfine düşkün, yumuşak ve neşeli bir karakter ortaya çıkar. Hayal güçleri oldukça belirgindir. Yaratıcı sanatlar, ruhsal konular hayatlarında önemli bir yer tutabilir. Ancak olumsuz yönleri ile bu dönemde doğanlar aşırı değişken, huzursuz ve oynak olma eğilimi gösterebilirler. Bu durum dağınıklık ve tembellikle sonuçlanabilir. Bu dönemde doğanların doğru arkadaş ve partnerlere ihtiyacı vardır. Yaratıcı enerjilerini, hassasiyetlerini ve hayal güçlerini yansıtabilecekleri tüm işlerde başarı göstereceklerdir.

2. Dekan (1 Temmuz- 10 Temmuz)
Plüton, Ay’ın hassaslığını yoğunlaştırır. Bu durumda Yengeç’in duygusallığı daha da artar. Bu dekanda doğan Yengeç Burcu insanları, Mars’ın etkisinden dolayı kararlı ve iradelidir, başladıkları hiçbir işi yarım bırakmazlar. Çok duygulu bir yapıya sahip oldukları için ilişkilerini çok derin yaşarlar. Diğer insanları rahatsız edebilecek kadar meraklı olabilirler. Çabuk zekâları, alıcı hassasiyetleri, sempatileri ile dikkat çekerler. Hem duygu dünyaları hem de analitik yönleri gelişmiştir. Keyiflerine düşkün, zevkleri gelişmiş, başkalarının acılarını anlayabilen karakterde kişilerdir. Yaratıcı, mantıklı, yapıcı yönleri vardır. Düşüncelerini güzel biçimde ifade etmekte, konuşmakta usta olabilirler. Kararlılıklarını bir hassasiyet içinde gizlerler. Ancak duygusal yöne aşırı ağırlık verdiklerinde dengelerini kaybederek, aşırı zevk düşkünü olabilirler. Zekâlarını bu kez aldatıcı yönde kullanabilecek eğilimler gösterebilirler. Bu kez olumsuz yönde, çok daha acımasız bir karakter ortaya koyabilirler.

3. Dekan (11 Temmuz – 22 Temmuz)
Bu dekanda Neptün özellikleri ağır basar. Bu durum, Yengeçler’in sanat kabiliyetlerini ön plana çıkarır. Son bölümde doğan Yengeç Burcu insanları, sevdiklerinin arasında kendilerini güvenli ve huzurlu hissederler. Sanata eğilimleri çok fazladır, geniş ve güçlü bir hayal güçleri vardır. İnsanlara karşı merhametli ve insaflıdırlar. En kötü huyları, pasaklı ve
düzensiz olmalarıdır. Son derece uyumlu, sezgi sahibi, hayatı olduğu gibi kabul eden, alıcı, yaratıcı bir hayal gücüne sahip kişilerdir. İyi bir yorumcudurlar, izlenimcidirler ve yapıcıdırlar. Ancak, önlemci olabilirler. Aşırı hırslı olduklarını da söyleyemeyiz.

Ay’ın değişken karakteri çok dikkat çekicidir. Ancak aşırı uyumluluk kimi zaman, olumsuz yönde tembelliğe dönüşebilir. Bol bol hayal kurup, pasif bir tutum takınabilirler. Zevke düşkünlük, önemsiz şeyler için zaman kaybı ve iradesizlik dikkat çekebilir.

Karmik Astrolojiye göre Yengeç

Yengeç Burcu, önceki hayatlarının birinde hayatını ailesine adamış, onların bakımına ve servisine, kimi zaman isteyerek olmasa da, hayatını feda etmiş derinlerde olan birine bakma ve besleme güdülerine işaret eder. Bu güdünün sorumluluğu, bu bakımı diğer insanları kendilerine bağlamadan gerçekleştirebilmektir. Bu diğerlerine bakma, koruma, gözetme enerjilerini verirken karşıdakine karşılığında bir şey borçluymuş hissini vermeden yapmaları karmik görevleridir. Bu hayatlarında öğrenmeleri gereken ders bakımını üstlendikleri kişilere suçluluk hissi duyurmamak, onları kendine bağlayıp, kontrol etmemektir. Bir kişi enerjisinin büyük bölümünü diğerlerine bakmaya harcarsa, hayatlarına verdikleri bu anlamı devam ettirmek için bakımını üstlendikleri diğerleri ile bu kontağı devam ettirmek için ellerinden geleni yapar. Örneğin çocuklar büyür ve evden ayrılırsa bu kullanılmayan enerji onları büyük bir iç güvensizliğe sürükler. Birkaç hayat Yengeç enerjisi ile yaşanırsa, bu güvensizlik ruhun karakteristiği olur ve iç inanç ve güveni arttırmak için üzerinde çalışılması gerekir. Bu karakteristik önceki hayatlarda dini organizasyonlarla ilişkiyi ifade eder (Örn, ilim insanı olmak), bu kendine güvensizlik anlarında bir inancı, insana hatırlatmak içindir.

Astrolog Aylin Göçmen